Twój głos ma znaczenie dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W obliczu bezprawnej procedury przekazania 1,35 ha terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego Zakonowi Oblatów, zwracamy się z apelem o anulowanie rozporządzenia RD 162 (podpisane 18 stycznia 2022) i przywrócenie integralności tego cennego obszaru przyrodniczego. Proponujemy także rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie poszerzenia granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Petycję podpisało:

6315

JUŻ PONAD 60 ORGANIZACJI PODPISAŁO APEL O PRZYWRÓCENIE INTEGRALNOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO.

Ochrona Łyśca

Teza o utracie wartości przyrodniczych Łyśca jest fałszywa. Eksperci potwierdzają, że wartości przyrodnicze i kulturowe na Łyścu pozostają niezmienione, pomimo braku wcześniejszych szczegółowych ocen.

Prawo Własności

Działki na Łyścu nigdy nie należały do oblatów. Klasztor na Łyścu powstał w XII wieku jako własność Benedyktynów, a później stał się własnością Królestwa Polskiego.

Legalność Uchwały RD 162

Uchwała wyłączająca z granic ŚPN działki na Łyścu jest bezprawna. Została oparta na fałszywych przesłankach i złamaniu procedur prawnych.

Brak Zgody Społecznej

Ponad 37,000 osób sprzeciwiło się zmianie granic ŚPN, podobnie jak wiele organizacji i instytucji naukowych, co zaprzecza twierdzeniom o powszechnej zgodzie.

Zagrożenie dla Przyrody

Działania oblatów na wyłączonych działkach, w tym destrukcyjne prace budowlane, stanowią zagrożenie dla przyrody i kultury ŚPN.

Waga Problemu

Sprawa Łyśca jest ogólnopolska i dotyczy własności Skarbu Państwa. Wpływa na przyszłość ochrony przyrody w Polsce.

Możliwość Działania

Nadal istnieje możliwość przywrócenia działek na Łyścu do granic ŚPN przez nowe rozporządzenie, zgodnie z zaleceniami NIK.

Kluczowe Dziedzictwo Narodowe

Świętokrzyski Park Narodowy, w tym Łysiec, to ważne dziedzictwo Polski z bogatą historią i wartością kulturową. Jego ochrona ma znaczenie dla zachowania bioróżnorodności i spuścizny narodowej.

Mapa Postulowanego Poszerzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Jedlina na torfie
Jedlina na torfie