O nas

Stowarzyszenie Społeczno – Przyrodnicze MOST istnieje od 2009 roku.

Podejmujemy działania w zakresie badań i ochrony dzikiej przyrody przede wszystkim na obszarze województwa świętokrzyskiego. Realizujemy projekty czynnej ochrony popielicowatych i nietoperzy. Prowadzimy działania strażnicze oraz kontrolne organów odpowiedzialnych za ochronę miejsc przyrodniczo cennych. Włączamy się w postępowania administracyjne dotyczące istotnych inwestycji i ich wpływu na miejsca przyrodniczo cenne. Kładziemy duży nacisk na respektowanie prawa udziału społeczności lokalnych w sprawach związanych z inwestycjami mogącymi mieć negatywny wpływ na przyrodę.

Od 5 lat

w centrum naszych działań znajdują się dwa najcenniejsze przyrodniczo i kulturowo obszary w województwie świętokrzyskim: Świętokrzyski Park Narodowy oraz obiekt światowego dziedzictwa UNESCO Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego.

Prowadzimy własny program

powoływania nowych rezerwatów: Parasol dla Natury.
Organizujemy konferencje naukowe, publikujemy, bierzemy udział w ogólnopolskich koalicjach organizacji pozarządowych i konsultacjach społecznych najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu ochrony przyrody w Polsce.

Od kwietnia 2019 roku zabiegamy o zachowanie integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego.