Pierwsza Interpelacja Poselska w Nowym Sejmie w Sprawie Łyśca w ŚPN

Pierwsza Interpelacja Poselska w Nowym Sejmie w Sprawie Łyśca w ŚPN

22 listopada 2023 roku poseł Rafał Kasprzyk z Polski 2050 zainicjował ważny krok w sprawie przywrócenia trzech działek na Łyścu w granice Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Interpelacja ta ma na celu zakończenie kontrowersyjnej decyzji poprzedniego rządu, który usunął te działki z granic parku na mocy rozporządzenia uznawanego za niezgodne z prawem.

Najwyższa Izba Kontroli, reagując na wniosek, stwierdziła, że rządowa procedura była bezpodstawna merytorycznie i prawnie. W odpowiedzi na to, premier Mateusz Morawiecki powinien anulować ówczesne rozporządzenie i zastąpić je nowym, potwierdzającym, że wspomniane nieruchomości nadal leżą w granicach ŚPN.

Inicjatywa posła Kasprzyka to efekt naszych starań, w których badaliśmy stanowiska obecnych i przyszłych parlamentarzystów dotyczące tej sprawy. Odpowiedzi, które uzyskaliśmy, świadczą o chęci wspierania naszych działań w nowym Sejmie. Wśród popierających znaleźli się Roman Giertych, Włodzimierz Czarzasty, Andrzej Szejna, Małgorzata Tracz oraz właśnie Rafał Kasprzyk.

W swojej interpelacji poselskiej poseł Kasprzyk zadaje kluczowe pytania dotyczące rzekomej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych terenu, jak również kwestionuje działania ministerstwa w kontekście przywrócenia utraconych walorów przyrodniczych tego obszaru.

Pełny tekst interpelacji oraz więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie oko.press. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa i przygotowujemy dalsze kroki prawne, mające na celu zakończenie tej kompromitującej sprawy.