Kilka Najważniejszych Faktów o Sprawie Łyśca

Kilka Najważniejszych Faktów o Sprawie Łyśca

W obliczu rosnących kontrowersji i dyskusji dotyczących przyszłości terenów wokół Łyśca, prezentujemy kilka kluczowych faktów, które rzucają światło na tę ważną sprawę:

  • Fałszywe Tezy o Utracie Wartości: Przecząc twierdzeniom o utracie wartości przyrodniczych, eksperci podkreślają, że wartości przyrodnicze i kulturowe Łyśca pozostają nienaruszone.
  • Kwestionowana Własność: Historycznie, działki na Łyścu nigdy nie należały do oblatów. Początki klasztoru sięgają XII wieku i od tamtego czasu przechodził przez różne ręce, ale nie oblatów.
  • Kwestionowana Legalność Uchwały: Uchwała RD 162, dotycząca wyłączenia działek na Łyścu z granic ŚPN, jest podważana pod względem prawnym, co budzi poważne wątpliwości co do jej legalności.
  • Brak Społecznej Zgody: Ponad 37,000 osób oraz wiele organizacji i instytucji sprzeciwiło się zmianie granic ŚPN, co zaprzecza twierdzeniom o powszechnej akceptacji tej decyzji.
  • Zagrożenie dla Przyrody i Kultury: Działania oblatów na wyłączonych z parku działkach, w tym intensywne prace budowlane, stanowią poważne zagrożenie dla przyrody i dziedzictwa kulturowego regionu.
  • Waga Sprawy: Problem Łyśca ma znaczenie ogólnopolskie, dotykając kwestii własności Skarbu Państwa i przyszłości ochrony przyrody w Polsce.
  • Możliwość Interwencji: Istnieje możliwość działania w tej sprawie, w tym przywrócenie działek do granic ŚPN, co jest zalecane przez Najwyższą Izbę Kontroli.
  • Kluczowe Dziedzictwo Narodowe: Ochrona Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w tym terenu Łyśca, jest kluczowa dla zachowania polskiego dziedzictwa narodowego, zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego.