Kontrowersje wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Artykuł na Oko.press

Kontrowersje wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Artykuł na Oko.press

Ostatnio na stronie oko.press pojawił się artykuł Łukasza Misiuny, który rzuca światło na trwającą kontrowersję dotyczącą terenów w Świętokrzyskim Parku Narodowym (ŚPN). Artykuł zatytułowany „Oblaci na Łyścu. Premier Morawiecki odmówił przywrócenia prawa w Świętokrzyskim Parku Narodowym” przedstawia bezprawną procedurę przekazania zakonowi Oblatów 1,35 ha terenu w parku.

Pomimo negatywnych opinii Najwyższej Izby Kontroli, naukowców i opinii publicznej, premier Mateusz Morawiecki oraz starosta powiatowy z PiS Mirosław Gębski, zatwierdzili tę procedurę. Artykuł wskazuje na naruszenia i manipulacje w prawie ochrony przyrody przez kolejnych ministrów środowiska, które miały na celu usankcjonowanie przejęcia przez zakon terenów Skarbu Państwa.

Niezrozumiałe jest, dlaczego rząd był tak zdeterminowany, aby pozbyć się tego terenu, pomimo że nie spełniono ustawowych przesłanek pozwalających na wyłączenie terenu z granic ŚPN. Autor podkreśla, że teren na Łyścu jest ważnym Pomnikiem Historii, zabytkiem kultury i częścią obszaru Natura 2000.

Premier Morawiecki, mimo posiadania raportu o wysokich wartościach przyrodniczych i kulturowych działek, podpisał rozporządzenie, które doprowadziło do kolejnych naruszeń prawa. Ostatecznie, decyzja o sprzedaży działek Oblatom została zatwierdzona, pomimo publicznego oporu i zaangażowania społeczności w obronę terenu.

Artykuł Misiuny na oko.press szczegółowo opisuje tę skomplikowaną sytuację, podkreślając znaczenie zachowania integralności i ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako dziedzictwa narodowego Polski